Wybierz

Archiwum autora | demo

Gdy obie strony umowy reprezentuje ta sama osoba fizyczna

Jak zawrzeć umowę pomiędzy spółkami prawa handlowego, gdy obie strony reprezentuje ta sama osoba fizyczna? Czy możliwe jest zawarcie umowy, gdy w zarządach lub po stronie wspólników uprawnionych do reprezentacji spółek, występują te same osoby fizyczne? Czy z uwagi na kolizje interesów albo dokonanie czynności „z samym sobą”, umowy takie są ważne? Czy umowy takie […]

Czytaj dalej