Wybierz

Nowe zasady obliczania odsetek ustawowych i odsetek za opóźnienie

Z dniem 1 stycznia 2016r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz Kodeksu cywilnego. Na mocy tej ustawy zostały wprowadzone całkowicie nowe regulacje dotyczące odsetek ustawowych.

Po ww. nowelizacji rozróżniamy pięć różnych typów odsetek: odsetki ustawowe, odsetki maksymalne, odsetki ustawowe za opóźnienie, odsetki maksymalne za opóźnienie oraz odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Wszystkie typy odsetek ustalone są poprzez powiększenie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego o ustaloną w ustawie wartość. Przepisy ograniczają możliwość ustalenia w umowie stopy procentowej odsetek, zarówno kapitałowych jak i za opóźnienie, do ściśle określonych limitów.

Komentarze są wyłączone.